You are here

Karol Wojtyła TrentinoAscolta la canzone
La Madona De La Neve - (Marco Deflorian),
Coro Monte Vignol – Avio (Trento)

“La grande storia della vostra terra,
carissimi trentini,
è segnata dalla fede ed è ricca di valori perenni
che meritano di essere additati alle nuove generazioni
come fonte di sicura ispirazione per il loro valore:
laboriosità, onestà, solidarietà,
impegno di pensiero e di azione,
custodia della propria identità,
apertura alla collaborazione anche con mondi diversi e lontani.

Raccomando tutti voi alla Vergine Santa,
che so pienamente venerate nelle vostre chiese,
sui vostri monti e nelle vostre valli.
Dio vi benedica
e vi assicuri libertà, pace, concordia e vero progresso.”

Trento, 29 aprile 1995
Brani tratti dal discorso ufficiale
di Karol Józef Wojtyła - Papa Giovanni Paolo II
Il Santo che ha cambiato la storia dell’umanità

“Wielka historia waszej ziemi, kochani Trydentczycy, jest
naznaczona przez wiarę i bogata w trwałe wartości, które
zasługują na to, by wskazać je nowym pokoleniom jako źródło
niezawodnej inspiracji dla ich wartości:

pracowitość, uczciwość, solidarność, zaangażowanie myślenia i
działania, ochrona własnej tożsamości, otwarcie na współpracę
również z innymi i dalekimi światami.

Polecam was wszystkich Najświętszej Maryi Pannie, którą
pobożnie czcicie w waszych kościołach, na waszych górach i w
waszych dolinach.

Niech Bóg was błogosławi zapewni wam wolność, pokój, zgodę
i prawdziwy rozwój. ”

Trento, 29 kwiecień 1995
Fragmenty z oficjalnej przemowy
Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II

Świętego, który zmienił historię ludzkości

This website uses cookies

To comply with EU Directives we are informing you that our website uses cookies for services such as Google Analytics, accessibility plugins and e-commerce functionality.

Your data is completely safe and we do not record any personally identifiable information.

Please click the button to acknowledge and approve our use of cookies during your visit.